شرایط و ظوابط

 .

_عضویت وفعالیت در آکوابیس سایت به منزله مطالعه و قبول قوانین مربوطه می باشد .

بند۱:افراد برای عضویت در سایت باید ابتدا به قسمت عضویت مراجعه کنند . در این مرحله با وارد کردن نام ونام خانوادگی ،ایمیل ،شماره تلفن ثبت نام را انجام دهند .

تبصره ۱:کاربر باید رمز عبور و نام کاربری خود را حفظ کند.

تبصره ۲:کاربر باید آدرس و مشخصات خودرا به صورت صحیح وارد کند،در غیر اینصورت مسئولیت ثبت اشتباه برعهده شخص کاربر است .

تبصره۳ : خرید و فروش در آکوابیس رایگان میباشد .